mencetuskan REVOLUSI MALAYA

Mar 13, 2010

seNTiasA bJAGA2....

BERKATA KHALIFAH USTMAN IBN AFFAN:

1.Aku heran melihat orang yang sudah tau bahawa dia akan mati tapi
masih tetap tertawa dan tidak sedar

2.Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa dunia akan binasa
tetapi masih tetap mencintainya

3.Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa semua perkara
terjadi menurut takdir, tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu

4.Aku heran melihat orang yang sudah tahu bahawa di akhirat ada
perhitungan, tetapi masih sibuk mengumpulkan harta

5.Aku heran melihat orang yang sudah kenal neraka, tetapi masih
melakukan dosa

6. Aku heran melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin,
tetapi masih mengingat selainNya

7.Aku heran melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai
musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...