mencetuskan REVOLUSI MALAYA

Sep 19, 2010

ALLAH MAHA BESAR
“Allah Yang Maha Besar” atau “ALLAHUAKBAR” yang dilaungkan oleh semua yang hadir di Istana Balai Besar pada 4 Syawal lalu menandakan bahawa rakyat dan istana Kelantan tunduk pada kebesaran ALLAH swt, Tuhan Yang Maha Perkasa yang memberikan kerajaan kepada sesiapa yang Ia kehendaki dan menarik balik dari sesiapa yang Ia kehendaki.

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” (ali Imran:26)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...